Dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Over actiones advocaten

Mr. Van Raemdonck En Mr. Foubert Vormen Een Sterk Juridisch Duo Dat Zich Zowel Richt Op Particulieren Als Ondernemers.

In 2009 hebben Meester Van Raemdonck en Meester Foubert hun samenwerking opgestart.

Na een jarenlange samenwerking hee Mr. Foubert in 2015 de door Mr. Van Raemdonck opgerichte B.V.B.A. vervoegd. Ze besloten om onder de naam ‘Acones Advocaten BVBA’ verder te gaan in plaats van onder eigen naam vermits het kantoor meer is dan de som van haar delen.

De nauwe samenwerking tussen beide vennoten zorgt ervoor dat elk dossier grondig wordt bestudeerd en frequent overlegd. Zodoende wordt elk dossier vanuit meer dan 1 invalshoek belicht en zeer spt opgevolgd, steeds met aandacht voor de wensen van de cliënt en de praksche aard van elke specifieke casus.

Mr. Van Raemdonck en Mr. Foubert vormen een sterk juridisch duo dat zich zowel richt op parculieren als ondernemers.

Met ruim derg jaar ervaring samen en specialisae in diverse rechtstakken is ‘Acones Advocaten BVBA’ een klein maar krachg en vertrouwd kantoor met sterke regionale wortels in Beveren en Sint-Niklaas.

Verder zegt de naam ‘Acones Advocaten’ het zelf: ‘Ace; zowel in geest als in daden!’

Snel en accuraat werken is ons handelsmerk, hetgeen bovendien ook de kostprijs ten goede komt.

Specialisaties En Voorkeurmateries

handelsrecht, vennootschapsrecht,…

zowel strafrechtelijk als burgerlijke parjstelling

Accordion Content
Accordion Content

echtelijke moeilijkheden, regelingen kinderen,
omgangsrecht, vereffeningen/verdelingen, erfeniskweses,
afstamming, adope,…

zowel contractueel als buitencontractueel

woninghuur, handelshuur

Accordion Content

Ondernemingsrecht

Wegverkeersrecht

Contractenrecht

Bouwrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Huur

Personen- En Familierecht, Erfrecht

Bewindvoering

Ontmoet de partners

Kris Van Raemdonck behaalde het diploma van licenaat in de Rechten in 1988 en is acef als advocaat sinds 1989 aan de balie van Denderdmonde.

Meester Van Raemdonck hee zodoende ruim 25 jaar ervaring waarbij hij zijn bekwaamheid in tal van juridische domeinen met een nimmer aflatende ijver ten dienste stelt van zijn cliënteel.

Meester Van Raemdonck is plaatsvervangend Vrederechter te Beveren. Hij is geaggregeerd en gee lessen bedrijfskunde aan studenten hoger niet universitair onderwijs.

Raf Foubert behaalde het diploma van master in de Rechten in 2009 aan de Universiteit van Gent om vervolgens onmiddellijk na afstuderen zijn stage aan te vaen onder de bekwame vleugels van Meester Van Raemdonck. Met zeven jaar ervaring als advocaat is hij inmiddels vennoot bij het kantoor.

Mr. Foubert is zowel juridischtechnisch als praksch zeer sterk. Meester Foubert hee eveneens de opleiding curator gevolgd. Voor beide vennoten is constante bijscholing een belangrijke peiler in hun kwaliteitsvolle dienstverlening.

ERELONEN EN KOSTEN

In de prakjk ondervinden wij dat volgende vraag de mensen heel erg
bezighoudt: wat zal de dienstverlening van mijn advocaat mij nu eigenlijk kosten?

Deze vraag is complexer dan U op het eerste zicht zou denken en hieronder geven wij
dan ook graag een uitgebreid antwoord op deze vraag.

Het is zo dat de kostprijs van de dienstverlening van een advocaat aangt
van verschillende factoren: onder andere de moeilijkheidsgraad van het dossier, de
hoogdringendheid ervan, de experse van de advocaten, de te ondernemen aces,…

01

MET BETREKKING TOT DE ALGEMENE PRINCIPES:

1) Tijdens Uw eerste consult wordt U op Uw verzoek ingelicht over de erelonen en kosten.

2) Er wordt gewerkt met periodieke provisies en een sloactuur.

3) De cliënt kan tussenjds een overzicht van de erelonen en kosten opvragen.

4) Het kantoor houdt eraan hier steeds goede afspraken over te maken en bovendien zijn wij steeds bereikbaar voor vragen of bijkomende toelichng.

02

MET BETREKKING TOT HET ERELOON EN ONZE KOSTEN:

Voor wat het ereloon betre, wordt gewerkt met een voorafgaandelijk vastgesteld uurtarief. De gepresteerde jd wordt automasch geregistreerd via de gespecialiseerde soware waarmee het kantoor is uitgerust.

Voor wat onze kosten betre, deze worden – zoals gangbaar is in de sector – apart aangerekend, te weten onder andere de kost van aanleg van een dossier, algemene administrae- en kantoorkosten (bv. bibliotheek, telefoon, infrastructuur…), verplaatsingskosten, …

03

MET BETREKKING TOT DE ERECHTSKOSTEN:

Dit zijn kosten van derden (bv. gerechtsdeurwaarder, notaris) waartoe onze cliënten gehouden zijn en dewelke wij dan ook rechtstreeks aan cliënten door deze derden laten factureren, dan wel – zo deze uitzonderlijk toch door ons zouden zijn geprovisioneerd – aan onze cliënten doorrekenen. Het handelt – bij wijze van voorbeeld – om: dagvaardingskosten, kosten afschri vonnis/arrest, kopie strafdossier, kosten betekening, kosten beslag,…

Bij winst van de gerechtelijke procedure worden deze kosten verhaald op tegenparj én recupereert de cliënt deze kosten uiteraard.

VACATURES

Geïnteresseerde advocaten – stagiairs kunnen contact opnemen met het kantoor en hun C.V. opsturen naar:
Peperstraat 1 bus 202
9120 Beveren

Vereiste competenes:
– Sterke juridische, praksche en analysche capaciteiten
– Scherpe pen en vloe tong
– Nauwgezetheid en werkkracht

Laten We Een Afspraak Maken

Hoofdkantoor