Actie,
zowel in geest als in daden!

Snel en accuraat werken is ons handelsmerk, hetgeen bovendien ook de kostprijs ten goede komt.

ACTIONES ADVOCATEN

Sinds 2009 vormen Van Raemdonck en Foubert een juridisch sterk advocatenduo dat zich richt op particulieren en ondernemers.

Als vennoten in de door meester Van Raemdonck opgerichte vennootschap werken zij sedert 2015 samen onder de naam Actiones Advocaten.

Teamwerk, gedragen door stipte opvolging en klare communicatie, zorgt voor een grondige en multifocale aanpak van elk dossier in overleg met de cliënt. 

Jarenlange ervaring en specialisatie in diverse rechtstakken zorgen samen voor de kracht van het kantoor, met Waaslandse verankering in Beveren en Sint-Niklaas .

‘Actiones Advocaten’ voor een daadkrachtige resultaatgerichte aanpak van uw zaak, snel efficiënt en betaalbaar.

Steeds tot uw dienst!

Specialisaties En Voorkeurmateries

Ondernemingsrecht

handelsrecht, vennootschapsrecht,…

Personen -
en Familierecht, Erfrecht

echtelijke moeilijkheden, regelingen kinderen, omgangsrecht, vereffeningen/verdelingen, erfeniskwesties, afstamming, adoptie,…

Wegverkeersrecht

zowel strafrechtelijk als burgerlijke partijstelling

Aansprakelijkheidsrecht

zowel contractueel als buitencontractueel

Contractenrecht

Bewindvoering

Bouwrecht

Huur

woninghuur, handelshuur

Ontmoet de partners

KRIS VAN RAEMDONCK

Kris Van Raemdonck behaalde het diploma van licentiaat in de Rechten in 1988 en is sinds 1989 advocaat aan de balie van Dendermonde.
Tevens behaalde hij zijn pedagogisch diploma voor het hoger, niet-universitair onderwijs.

Meester Van Raemdonck is daarenboven sedert 1995 plaatsvervangend vrederechter te Beveren.

Méér dan 32 jaar ervaring waarborgt bekwaamheid in tal van juridische domeinen, waarbij gedreven engagement in dienst van zijn cliënteel het handelsmerk vormt.

RAF FOUBERT

Raf Foubert behaalde het diploma van master in de Rechten in 2009 om vervolgens, onmiddellijk na afstuderen, zijn stage aan te vatten onder de bekwame vleugels van Meester Van Raemdonck. 

Meester Foubert, eveneens advocaat aan de balie van Dendermonde, is zowel juridisch-technisch als praktisch zeer sterk en heeft tevens meerdere opleidingen bewindvoering gevolgd. 

Gewapend met de nodige ervaring is hij sinds 2015 vennoot bij het kantoor.

Constante bijscholing van beide vennoten garandeert de kwaliteitsvolle dienstverlening van Actiones Advocaten.

ERELONEN EN KOSTEN

Wat zal de dienstverlening van mijn advocaat mij uiteindelijk kosten?

Het antwoord op deze vraag is complexer dan het lijkt, vermits de diensten van uw raadsman variëren afhankelijk van uw dossier. 

Hoogdringendheid, moeilijkheidsgraad, te ondernemen acties en benodigde expertises zijn hierbij bepalende factoren.

MET BETREKKING TOT DE ALGEMENE PRINCIPES:

Bij uw eerste consult wordt u ingelicht over de erelonen en te voorziene kosten.

Er wordt gewerkt met periodieke provisies en een saldofactuur.

De cliënt kan tussentijds een overzicht van de erelonen en kosten opvragen.

Het kantoor houdt eraan om van bij het eerste contact hieromtrent klare afspraken te maken en daarenboven steeds bereikbaar te zijn voor bijkomende toelichting.

MET BETREKKING TOT HET ERELOON EN ONZE KOSTEN:

Het ereloon betreft een voorafgaandelijk vastgesteld uurtarief. De gepresteerde tijd wordt automatisch geregistreerd via de gespecialiseerde software waarmee het kantoor is uitgerust.

Kosten worden – zoals gangbaar is in de sector – apart aangerekend, te weten onder meer de kost van aanleg van het dossier, algemene administratie- en kantoorkosten (bv. bibliotheek, telefoon, infrastructuur…), verplaatsingskosten, …

MET BETREKKING TOT DE GERECHTSKOSTEN:

Dit zijn kosten van derden (bv. gerechtsdeurwaarder, notaris) waartoe onze cliënten gehouden zijn en welke wij rechtstreeks aan cliënten door deze derden laten factureren, dan wel – zo deze uitzonderlijk toch door ons zouden zijn geprovisioneerd – aan onze cliënten doorrekenen. Het handelt – bij wijze van voorbeeld – om: dagvaardingskosten, kosten afschrift vonnis/arrest, kopie strafdossier, kosten betekening, kosten beslag,…

Bij winst van de gerechtelijke procedure worden deze kosten verhaald op tegenpartij én recupereert de cliënt deze kosten uiteraard.

Vacatures

Geïnteresseerde advocaten – stagiairs kunnen contact opnemen met het kantoor en hun C.V. opsturen naar:

Peperstraat 1 bus 202, 9120 Beveren

Vereiste competenes:

Laten We Een Afspraak Maken

Hoofdkantoor

*Raadpleging enkel na afspraak

Kantooradres

Peperstraat 1 bus 202, 9120 Beveren

Bijkantoor

Spoorweglaan 21, 9100 Sint-Niklaas

Telefoon

03 755 13 13

GSM

Kris Van Raemdonck: 0475 293 700
Raf Foubert: 0474 223 496

E-mail

kvr@actiones-advocaten.be
rf@actiones-advocaten.be