Erelonen en kosten

Actiones Advocaten

Erelonen en kosten

 

In de praktijk ondervinden wij dat volgende vraag de mensen heel erg bezighoudt: wat zal de dienstverlening van mijn advocaat mij nu eigenlijk kosten?

 

Deze vraag is complexer dan U op het eerste zicht zou denken en hieronder geven wij dan ook graag een uitgebreid antwoord op deze vraag.

 

Het is zo dat de kostprijs van de dienstverlening van een advocaat afhangt van verschillende factoren: onder andere de moeilijkheidsgraad van het dossier, de hoogdringendheid ervan, de expertise van de advocaten, de te ondernemen acties,…

 

Met betrekking tot de algemene principes:

 

1) Tijdens Uw eerste consult wordt U op Uw verzoek ingelicht over de erelonen en kosten.

2) Er wordt gewerkt met periodieke provisies en een slotfactuur.

3) De cliënt kan tussentijds een overzicht van de erelonen en kosten opvragen.

4) Het kantoor houdt eraan hier steeds goede afspraken over te maken en bovendien zijn wij steeds bereikbaar voor vragen of bijkomende toelichting.

 

 

 

 

Met betrekking tot het ereloon en onze kosten:

 

 

Voor wat het ereloon betreft, wordt gewerkt met een voorafgaandelijk vastgesteld uurtarief.

De gepresteerde tijd wordt automatisch geregistreerd via de gespecialiseerde software waarmee het kantoor is uitgerust.

 

Voor wat onze kosten betreft, deze worden – zoals gangbaar is in de sector – apart aangerekend, te weten onder andere de kost van aanleg van een dossier, algemene administratie- en kantoorkosten (bv. bibliotheek, telefoon, infrastructuur…), verplaatsingskosten, ...

 

 

Met betrekking tot de gerechtskosten:

 

Dit zijn kosten van derden (bv. gerechtsdeurwaarder, notaris) waartoe onze cliënten gehouden zijn en dewelke wij dan ook rechtstreeks aan cliënten door deze derden laten factureren, dan wel – zo deze uitzonderlijk toch door ons zouden zijn geprovisioneerd – aan onze cliënten doorrekenen. Het handelt – bij wijze van voorbeeld - om: dagvaardingskosten, kosten afschrift vonnis/arrest, kopie strafdossier, kosten betekening, kosten beslag,…

 

Bij winst van de gerechtelijke procedure worden deze kosten verhaald op tegenpartij én recupereert de cliënt deze kosten uiteraard.

 

 

Actiones Advocaten

Peperstraat 1 bus 202

9120 Beveren

 

Tel.: 03/755.13.13

Fax: 03/775.55.76

 

www.actiones-advocaten.be

kvr@actiones-advocaten.be

rf@actiones-advocaten.be

 

 

Copyright © All Rights Reserved